Aktualności

 

 

 

...................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

INFORMACJA

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 68,  tel: 16 670 76 78                   e-mail:  pm11@um.przemysl.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl

 

................................................................................

                   Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

INFORMACJA  DLA RODZICÓW
Znalezione obrazy dla zapytania zapisy do przedszkola

 

Szanowni Państwo

Rekrutacja do Przedszkola nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

w Przemyślu na rok szkolny 2019/2020 trwa

od 1 marca do 22 marca 2017 r.

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemyslWięcej informacji w zakładce rekrutacja

 

 

Kolejność składania podań nie wpływa na wyniki rekrutacji.
Ważne, by podania były kompletne (bezbłędnie wypełnione wszystkie rubryki, dołączone
dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych przez kandydata kryteriów) i złożone               w terminie.

 

.....................................................................................................

    Szanowni Państwo

 

 

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną proszeni są

o złożenie odpowiedniej deklaracji bezpośrednio w placówce,
w okresie

od 4 lutego 2019r. do 25 lutego 2019r.

 

Deklarację taką otrzymają Państwo w placówce.