Aktualności

 

 

 

 ........................................................................

DRODZY RODZICE

Praca naszego Przedszkola do dnia 10 kwietnia 2020r. została czasowo ograniczona, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID -19.

Wychodząc naprzeciw potrzebie organizacji czasu i zajęć dzieciom poza przedszkolem informujemy, że na przedszkolnym profilu Messenger i Facebook zostały utworzone podgrupy
dla dzieci i rodziców z grup: Misie, Biedronki, Jeżyki, Sowy, Zajączki, Żabki.
Nauczycielki będą codziennie do godz. 10:00 przesyłać, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego i planem pracy poszczególnych grup, materiały dydaktyczne: gry, kolorowanki, karty pracy, zabawy, filmiki, wierszyki, itp. do wykorzystania w pracy i zabawie z dziećmi w domu.

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia oraz szybkiego powrotu do   przedszkola.                                                                        

Do miłego zobaczenia.
Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

 

 

 .........................................................................

INFORMACJA

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 68,  tel: 16 670 76 78                   e-mail:  

 

pm11@um.przemysl.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl

 

..........................................................................

 

 

INFORMACJA  DLA RODZICÓW

 

Szanowni Państwo

Rekrutacja do Przedszkola nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

w Przemyślu na rok szkolny 2020/2021 trwa

od 2 marca do 27 marca 2020 r.

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemyslWięcej informacji w zakładce
rekrutacja

 

 

Kolejność składania podań nie wpływa na wyniki rekrutacji.
Ważne, by podania były kompletne (bezbłędnie wypełnione wszystkie rubryki, dołączone
dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych przez kandydata kryteriów) i złożone               w terminie.

 

.....................................................................................................

    Szanowni Państwo

 

 

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną proszeni są

o złożenie odpowiedniej deklaracji bezpośrednio w placówce,
w okresie

od 10 lutego 2020r. do 25 lutego 2020r.

 

Deklarację taką otrzymają Państwo w placówce.