Aktualności

 

 .........................................................................

INFORMACJA

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 68,  tel: 16 670 76 78                   e-mail:  

 

pm11@um.przemysl.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl

 

..........................................................................

 

 

           

Znalezione obrazy dla zapytania: rekrutacja do przedszkoli 2020

 

INFORMACJA  DLA RODZICÓW

 

Szanowni Państwo

Rekrutacja do Przedszkola nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

w Przemyślu na rok szkolny 2020/2021 trwa

od 2 marca do 27 marca 2020 r.

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemyslWięcej informacji w zakładce
rekrutacja

 

 

Kolejność składania podań nie wpływa na wyniki rekrutacji.
Ważne, by podania były kompletne (bezbłędnie wypełnione wszystkie rubryki, dołączone
dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych przez kandydata kryteriów) i złożone               w terminie.

 

.....................................................................................................

    Szanowni Państwo

 

 

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną proszeni są

o złożenie odpowiedniej deklaracji bezpośrednio w placówce,
w okresie

od 10 lutego 2020r. do 25 lutego 2020r.

 

Deklarację taką otrzymają Państwo w placówce.