Kadra

 

Personel przedszkola

 
Przedszkole zatrudnia 37 osoby:

 

·  21 nauczycielek (w tym dyrektor),

·  3 pracowników administracji,

·  13 pracowników obsługi.

 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje:

 

·  21 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie,   

 

Ponadto 9 osób ukończyło studia podyplomowe o różnych specjalnościach:

 

-  oligofrenopedagogikę

-  arteterapię

-  surdopedagogikę

-  gimnastykę korekcyjną

-  zarządzanie oświatą

- edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera


Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści do prowadzenia zajęć z:

 

-  rytmiki,

- zajęcia sportowe,

-  rehabilitacji,

-  języka angielskiego,

-  zajęć logopedycznych,

-  terapii pedagogicznej i psychologicznej.

 


 

Nauczyciele w swojej pracy z dziećmi realizują twórcze
oraz innowacyjne metody między innymi:


 1. elementy ruchu rozwojowego Weroniki Sherbone,
 2. metody pedagogiki M. Montessori i Freineta,
 3. naukę czytania od najmłodszych grup opierają się na elementach metody inicjacyjnej Ireny Majchrzak i metody dobrego startu Marty Bogdanowicz,
 4. zabawy prowadzone metodą C. Orffa,
 5. gimnastyką rytmiczną A. i M. Kniessów,
 6. zajęcia relaksacyjne

 

W naszym przedszkolu:


 1. wykształceni pedagodzy kształtują aktywną postawę dzieci wobec otaczającej rzeczywistości,
 2. preferują poszukujący i otwarty styl pracy,
 3. rozwijają samodzielność i niepowtarzalną indywidualność dziecka,
 4. kreują zdrowy styl życia,
 5. w sposób otwarty wyzwalają aktywność ruchową, muzyczną, plastyczną i teatralną dziecka,
 6. prowadzą nowatorskie formy współpracy z rodzicami,
 7. wykorzystują w pracy własne programy edukacyjne.