O nas


Tajemnica powodzenia pedagogicznego tkwi
nie tyle w idealnych programach ale w tym,
kim są wychowawcy – nauczyciele...

 

                                                                                                   

Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości prezencie. Sami wypracowaliśmy sposób planowania. Mamy  standardy jakości pracy przedszkola, które określają co jest celem naszych działań do czego dążymy. Wiemy  „Po co istniejemy?” To w wizji  rodzice znajdują  informacje o tym, jaką jesteśmy placówką, jakie potrzeby zaspakajamy, jakie wartości preferujemy.

 

MISJA  PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

  

WIZJA  PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szanse rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

 

 

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:

 

  1. Bycie sobą wśród innych
  2. Rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji
  3. Wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności
  4. Przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym