Rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 11 
 z Oddziałami Integracyjnymi  w Przemyślu   
w roku szk
olnym 2020/2021

 

 

7.00 – 8.00

Zajęcia międzyoddziałowe – zabawy dowolne. Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym; gry dydaktyczne, indywidualna realizacja zadań edukacyjnych z dziećmi.

 

8.00 - 8.30

 

Prace porządkowe, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 

8.30 – 9.00

 

Śniadanie

 

9.00  –  10.30

 

Realizacja zadań edukacyjnych.

 

10.30– 11.15

 

Zajęcia dydaktyczne, tematyczne, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, pobyt na świeżym powietrzu - zabawy organizowane i swobodne w ogródku przedszkolnym, spacery, wycieczki.       

 

11.15 – 11.30

 

Prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

 

11.30 – 12.30

 

Obiad

 

12.30 – 13.30

 

We wszystkich grupach odpoczynek z użyciem różnych technik relaksacji,  pobyt na świeżym powietrzu, zabawy tematyczne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 

13.30 – 14.00

 

Prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

 

14.00 – 14.30

 

Podwieczorek

 

14.30 – 15.00

 

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne i w małych zespołach, zabawy integracyjne, zabawy w ogródku przedszkolnym, podsumowanie wydarzeń dnia.

 

 

15.00–16.00

 

Zajęcia międzyoddziałowe. Zabawy swobodne, ruchowe, ze śpiewem.  Rozchodzenie się dzieci do domu.

 gify motyle

Zapisz

Zapisz