Rekrutacja

 REKRUTACJA 2021/2022

 

Nabór uzupełniający


od 17 maja 2021r. do 26 maja 2021r.

 

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/

 

wydrukować i podpisane złożyć w przedszkolu pierwszego

  wyboru  wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi

   spełnianie kryteriów.

 

                               ZAPRASZAMY        

 ..............................................................................................

                 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA  DLA RODZICÓW


Znalezione obrazy dla zapytania słoneczko

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 DYREKTOR

       PRZEDSZKOLA Nr 11  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZEMYŚLU          

 przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jan Pawła II 68

    prowadzonego przez Miasto Przemyśl

    tel. 16 733 50 14

 

 

PRZEDSZKOLE OFERUJE

 

Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem zawodowym

Bezpłatną pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym zajęcia logopedyczne, korekcyjno– kompensacyjne, a także zajęcia

   z rehabilitantem (które są prowadzone na podstawie stosownej dokumentacji).

Ciekawą ofertę zajęć dodatkowych bez dodatkowych opłat:
religia,zajęcia umuzykalniające - rytmika, język angielski, zajęcia sportowe

Bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu i profesjonalnąopiekę

Dzieci sześcioletnie płacą tylko za wyżywienie, około 100zł. miesięcznie

Wszystkie zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci bez dodatkowych opłat

 ZAPEWNIAMY

 Bardzo dobre przygotowanie absolwenta naszego przedszkola do pełnienia roli ucznia

Smaczne i zdrowe posiłki przygotowane dla dzieci we własnej kuchni zgodne z ich preferencjami smakowymi

Przyjazną, rodzinną atmosferę

Realizowanie własnych programów związanych z bezpieczeństwem oraz z edukacji ekologicznej

Wiele różnorodnych imprez organizowanych na terenie przedszkola oraz poza terenem z udziałem rodziców

Zajęcia otwarte dla rodziców promujące rozwój czytelnictwa, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji ekologicznej

 

...........................................................................

 

 REKRUTACJA 2021/2022

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/

wydrukować i podpisane złożyć w przedszkolu pierwszego

  wyboru  wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi

   spełnianie kryteriów.

 

                               ZAPRASZAMY          

 

......................................................................................

Szanowni Państwo


Rekrutacja do przedszkoli 
na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się
1 marca 2021r. , zakończenie 22 marca 2021r.

 

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną będą składali odpowiednią deklarację bezpośrednio w placówce,
17 lutego br.

 

 ........................................................................

 

 

 


 
Strona:  1  (wszystkich: 3) Na stronie: