Postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

Cel procedury

 

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.

 

 

Zakres procedury

 

 

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka

 

w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki


nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.

 

 


 

Załączone pliki