Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

 

           W naszym przedszkolu staramy się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno - społecznych.

Nasze przedszkole czynne jest od godz. 7:00 do 16:00. Opłaty pobierane są z góry do 25 dnia każdego miesiąca w księgowości przedszkola w wyznaczonych dniach.

 • Oferujemy trzy posiłki dziennie, tj.
  • śniadanie
  • obiadek dwudaniowy
  • podwieczorek

Nasze przedszkole posiada 6 sal zabaw dla oddziałów do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat (dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego do 8 lat).

 • 6 oddziałów 8 godzinnych w tym 2 oddziały integracyjne

 

ZAJĘCIA DODATKOWE :

 

 • zajęcia rytmiczno–umuzykalniające:
  2 x w tyg. 30 min. dla 5,6 latków,
  2 x w tyg. 15 min. dla 3,4 latków,
 • j.angielski:
  2 x w tyg. 15 min. dla 3, 4 latków,
  2 x w tyg. 30 min. dla 5, 6 latków,
 • katecheza:
  2 x w tyg. 30 min dla 6 latków,
 • zajęcia ruchowe:
  2 x w tyg. 30 min dla 5,6 latków
  2 x w tyg. 15 min dla 3,4 latków

 

W CODZIENNEJ PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRAGNIEMY DBAĆ O:

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu.
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z dużym doświadczeniem zawodowym, pracującą z powołaniem i oddaniem na rzecz dzieci i przedszkola,
 • różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki
 • (Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.),wspólne wykonywanie ozdób choinkowych, pieczenie ciasteczek i malowanie pisanek
 • wycieczki
 • przedstawienia teatralne i olimpiady dla dzieci w przedszkolu i poza jego terenem
 • spotkania z ciekawymi ludźmi - szeroko rozwinięta współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich rodziców w czerwcu
 • zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, religia
 • opiekę logopedyczną i konsultacje z psychologiem
 • współpracując z rodzicami proponujemy takie formy, które wzbogacą wiedzę
  o dziecku, a tym samym ułatwią jego edukację i wychowanie.

 

W PRZEDSZKOLU PRACUJEMY W OPARCIU O PROGRAMY:

"Nasze przedszkole", którego autorkami są: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska (Wydawnictwa MAC)

„Ku dziecku” którego autorkami są: Barbara Bilewicz- Kuźnia, Teresa Parczewska (Wydawnictwo WSiP)

"Razem w przedszkolu", którego autorkami są: Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka (Wydawnictwo WSiP)

        Treści zawarte w programach są zgodne z nową podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Programy pozwalają poprzez zabawę edukacyjną stopniowo przygotowywać dzieci do edukacji szkolnej.

 

 PRZEDSZKOLE REALIZUJE PROGRAMY WŁASNE:

 

 1. Zajęcia adaptacyjne w ramach realizacji programu własnego „Będę przedszkolakiem”- cykl spotkań z rodzicami i dziećmi, które mają rozpocząć edukację przedszkolną;

 2. „Wesoło i bezpiecznie” program własny, poświęcony kształtowaniu u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i przygotowaniu ich do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku.

3.      „Małe formy sceniczne jako element kształcenia mowy i myślenia
w procesie intelektualnego dziecka”
– program własny, który wprowadzając dziecko w świat teatru pozwala mu rozwijać uczuciowo, intelektualnie i kulturalnie.

4.      Program „Przyjaciel przyrody” daje możliwość poznania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwację, eksperyment i odkrywanie, rozbudzające zainteresowania dzieci naturalnym środowiskiem i potrzebą jego ochrony.

5. "Mali plastycy" - podstawowym zadaniem programu jest próba wychowania dziecka twórczego, obdarzonego wyobraźnią i inwencją, dostrzegającego piękno w otaczającej rzeczywistości i umiejącego je za pomocą określonych środków i sposobów odzwierciedlić w wytworach plastycznych.

5. "Dziecko i jego możliwości artystyczne" - to cykl zajęć dotyczących tworzenia widowiska teatralnego. Celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej scenie.

6. "Program Stymulacji Zmysłowej wg Teorii Integracji Sensorycznej" - program dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.