Harmonogram rekrutacji

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Przemyśl

 

Lp.

Nazwa etapu rekrutacyjnego

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020r.

do 27.03.2020r.

od 25.05.2020r.

do 29.05.2020r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczączego komiski rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. o systemie oświaty (Dz.U.2017,poz.2156)

od 02.03.2020r.

do 30.03.2020r.

od 25.05.2020r.

do 29.05.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.04.2020r. 15.06.2020r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15.04.2020r.

do 22.04.2020r.

od 15.06.2020r.

do 19.06.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2020r.24.06.2020r.