"Czyste powietrze" 2016

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

,,Czyste powietrze wokół nas”

  

W dniu 16. III. 2016r.  odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego podsumowującego realizację programu ,, Czyste powietrze wokół nas” pod  tym samym tytułem. Celem konkursu było zwiększenie wiedzy przedszkolaków na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów; uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym. W konkursie mogły brać udział dzieci 4, 5, 6-letnie uczęszczające do naszego przedszkola.                                                                                                                                                         Organizatorami konkursu było Przedszkole Nr 11 w Przemyślu             i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu.

Spośród 27 prac komisja oceniająca  wyłoniła 10 prac, które zostały wyróżnione. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. Grupa 5-latków przedstawiła inscenizację ,,Rady przedszkolaka”, w której dzieci wykazały się wiedzą dotyczącą szkodliwości dymu papierosowego.

 


Grupa 5 - latków inscenizacja ,,Rady przedszkolaka"

Prace konkursowe

 
Strona:  1  (wszystkich: 1) Na stronie: