Aktualności

     Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

Zaprasza do

złożenia oferty CENOWEJ w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.

Zakres DOSTAWY, o której mowa wyżej, obejmuje w szczególności dostawę produktów żywnościowych:
artykułów spożywczych w tym artykułów mleczarskich, jaj, warzyw owoców świeżych i mrożonych, mięsa i wędlin, pieczywa oraz mięsa.


Wszystkie wymogi związane z udzieleniem zamówieniem zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który wraz z załącznikami można pobrać ze strony:

https://p11przemysl.bip.gov.pl/  

............................................................................................................

 

UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW