RODO

INFORMACJA

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu reprezentowane przez Dyrektora ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 68,  tel: 16 670 76 78 e-mail:  

 

pm11@um.przemysl.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl


 

Załączone pliki